top of page

Nowe szkolenie DobEdu dla rad pedagogicznych


Z dumą prezentujemy pierwszą z nowości szkoleniowych DobEdu w tym sezonie. :D Dynamiczne szkolenie dla Rady Pedagogicznej z elementami warsztatowymi

pt. "Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych".

Spotkanie z charyzmatycznym prowadzącym - Michałem Łukowiczem, pełne wartościowych treści zgodnych ze wskazaniami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

Szkolenie dedykowane jest Radom Pedagogicznym przede wszystkim szkół podstawowych i średnich różnego typu, ale z uwagi na fakt, iż dotyczy ono wartości uniwersalnych, mogą z niego skorzystać również przedszkola. Prowadzący w doskonały sposób łączy wykład z elementami warsztatowymi, dzięki czemu szkolenie jest dynamiczne i angażuje uczestnków.

Podstawowe zagadnienia tematyczne: 1. Wartości w życiu człowieka. 2. Pytania kluczowe dla wychowania do wartości. 3. Jak wychować dobrego obywatela? 4. Teatr pomocą w kształtowaniu postaw obywatelskich. 5. SZKOŁA - Nasza „Mała Ojczyzna”. 6. Jak wychować patriotę?

O dostępności terminów decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapraszamy do zamówienia niezobowiązującej wyceny szkolenia: https://www.dobedu.pl/wycena


bottom of page