top of page

Dokąd powinna zmierzać edukacja w roku szkolnym 2019/2020?


Jak co roku, Ministerstwo Edukacji Narodowej ustaliło podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa. Wyznaczają one podstawowe obszary, na których powinny się skupiać wszystkie placówki oświatowe - począwszy od przedszkoli, po placówki doskonalenia nauczycieli. Na czym zatem skupi się edukacja w rozpoczętym kilka dni temu roku szkolnym?


  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Życzymy pełnego satysfakcji roku szkolnego 2019/2020!


bottom of page