top of page

Dobre relacje między nauczycielem a rodzicem dziecka to kluczowa kwestia, jeśli chcemy wspólnie dążyć do jak najlepszego funkcjonowania dziecka w codzienności przedszkolnej i nie tylko. Rodzice i nauczyciele powinni być partnerami skupionymi wokół wspólnego celu, ale jak to osiągnąć? Na to pytanie próbujemy odpowiedzieć na naszym szkoleniu. Ma ono charakter wykładu z panelem dyskusyjnym i elementami warsztatowymi.

Szkolenie składa się z 3 elementów. Pierwszym z nich jest wprowadzająca w temat część teoretyczna, której zasadnicze punkty, to :

  1. Jak wygląda proces budowania pozytywnej relacji z rodzicami, w codziennym życiu?

  2. Zapoznanie z zasadami skutecznej relacji z rodzicami.

  3. Wyznaczanie granic.

  4. Kiedy wezwać rodziców na rozmowę?

  5. Jak skutecznie prowadzić rozmowę i osiągnąć zamierzony cel?

  6. Kiedy mówić, a kiedy słuchać?

  7. Czego należy się wystrzegać?

  8. Sytuacje trudne, czyli walka z przekonaniami.

  9. Prowadzenie zebrań. 

  10. Jak zachować autorytet nauczyciela i mieć dobre relacje z rodzicami?

Kolejno mamy panel dyskusyjny. Tu prócz poruszenia podstawowych zagadnień z zakresu budowania relacji z rodzicami, prowadząca stara się odpowiedzieć na konkretne pytania i przedstawione problemy, które można opisać w polu "uwagi" w formularzu zgłoszeniowym lub zgłosić w trakcie usatalania szkolenia dla Rady Pedagogicznej.

Trzecim elementem są ćwiczenia praktyczne z zakresu prowadzenia rozmów z rodzicami.

Adresaci: rady pedagogiczne przedszkoli, nauczyciele przedszkola

czas trwania:  4 godziny dydaktyczne

Opracowanie tematu i prowadzenie: mgr Monika Krupa

"Chciałabym z Państwem porozmawiać..."
- czyli o budowaniu dobrych relacji z Rodzicami

relacje z rodzicami szkolenie dobedu.png
bottom of page