Tam, gdzie korzysta się z programu Muzyka - Ruch - Rozwój, rozwijany jest potencjał dzieci poprzez muzyczne zabawy ruchowe. Pozornie proste tańce pomagają najmłodszym w poznaniu swoich możliwości, kształtują ich relacje ze światem zewnętrznym oraz zwiększają sprawność manualną i intelektualną.

Każda placówka, która zorganizuje u siebie szkolenie
Rozwijające zabawy muzyczno-ruchowe "Poruszanki DobEdu" (dawniej: "Bumbumkowe poruszanki")
lub Muzyczno-ruchowe zabawy edukacyjne: "Nauczanki DobEdu"(dawniej: "Bumbumkowe nauczanki"),
jako  potwierdzenie jej zaangażowania w harmonijny rozwój dzieci, otrzyma tytuł i zostanie zaznaczona na mapie:

Lista placówek