top of page

Tu dzieci i dorośli znają już nasze zabawy, czyli
Miejsca Rozwijające przez Ruch i Muzykę

Tam, gdzie korzysta się z programu Muzyka - Ruch - Rozwój, rozwijany jest potencjał dzieci poprzez muzyczne zabawy ruchowe. Pozornie proste tańce pomagają najmłodszym w poznaniu swoich możliwości, kształtują ich relacje ze światem zewnętrznym oraz zwiększają sprawność manualną i intelektualną.

Każda placówka, która zorganizuje u siebie szkolenie
lub zapisze na szkolenie wszystkich nauczycieli, którzy mogą być jego odbiorcami
"Poruszanki DobEdu": rozwijające zabawy muzyczno-ruchowe  (dawniej: "Bumbumkowe poruszanki"),
"Nauczanki DobEdu": muzyczno-ruchowe zabawy edukacyjne (dawniej: "Bumbumkowe nauczanki")
lub "Małe DobEdu": najprostsze zabawy dla dzieci, jako  potwierdzenie jej zaangażowania w harmonijny rozwój dzieci, otrzyma tytuł i zostanie zaznaczona na mapie jako

MIEJSCE ROZWIJAJĄCE PRZEZ RUCH I MUZYKĘ

bottom of page