top of page

Szkolenie zintegrowane

Zaktualizowano: 16 mar 2020


Proces nauczania dzieci w wieku przedszkolnym to jak wiemy kształcenie wszechstronne, podczas którego rozwijane są różnorodne sprawności w tym samym czasie. Podobnie jest w przypadku obowiązkowej już nauki języka obcego- najczęściej języka angielskiego, gdzie zajęcia powinny być naturalnie wkomponowane w cykl dydaktyczny umożliwiający dzieciom jak najlepsze wykorzystanie swojego wrodzonego potencjału do uczenia się, przyswajania i trwałego zapamiętywania treści. W ten właśnie sposób - jak najbardziej zbliżony do poznawania tych samych treści w języku ojczystym, będziemy mieć do czynienia z holistycznym aktywizowaniem procesów poznawczych. Język obcy nie powinien być obok, ale zajmować małą (może też dużą), lecz stałą część codziennego planu dnia. Temat podejmowany przez nauczyciela wychowania przedszkolnego w danym tygodniu, np. „barwy jesieni” powinien także zawierać analogiczne elementy podczas zajęć z języka angielskiego. Tylko w ten sposób umożliwimy dzieciom rozpoczęcie swej wspaniałej podróży w arkany języka obcego i rozbudzimy w nim motywację do przyszłej nauki. Nie możemy bowiem zapominać, że nie chodzi o jakąś magiczną ilość słów, czy zwrotów, których dziecko w wieku przedszkolnym powinno się nauczyć, ale o wykształcenie dobrych i efektywnych nawyków językowych, do rozbudzenia ciekawości języka, chęci podejmowania prób mówienia i bawienia się językiem.

Będąc filologiem angielskim i metodykiem, który od lat ma przyjemność pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym stworzyłam nowatorską formę szkolenia skierowaną nie tylko do nauczycieli języka angielskiego w przedszkolu, lecz także dla nauczycieli wychowania przedszkolnego na co dzień pracujących ze swoją grupą. Szkolenie „Musical English-śpiewająco-sensoryczny angielski Anny Rattenbury” umożliwia zintegrowanie procesu dydaktycznego, podczas którego treści tematyczne nauczania języka angielskiego są ściśle powiązane z kalendarzem roku przedszkolnego. Część pierwsza programu opiewa 31 piosenek i rymowanek w formie podstawowej i do rozbudowania w oparciu o linię melodyczną, które pozwalają na ścisłe powiązanie z tematami bliskimi dzieciom i omawianymi w trakcie trwania roku szkolnego. Uczestnicząca w jednym szkoleniu para nauczyciel języka angielskiego - nauczyciel wychowania przedszkolnego jako efektywny tandem może maksymalnie wykorzystać potencjał szkolenia i wszystkich materiałów autorskich, które są udostępnione w formie elektronicznej do wydruku. Materiały te to kolorowe karty obrazkowe i plansze ze słownictwem, oraz Karty Pracy do wykonania przez dzieci pod okiem dorosłego. Nauczyciel języka angielskiego przeprowadzając zajęcia np. dwa razy w tygodniu wprowadza i ćwiczy wprowadzone słownictwo, zwroty i piosenkę, natomiast pracujący z grupą nauczyciel wychowania przedszkolnego wie dokładnie jaki zakres materiału dzieci poznały, może aktywizować dzieci używając tych samych materiałów wizualnych, aranżować zabawy językowe i zaśpiewać wspólnie z podkładem wiodącą piosenkę, oraz asystować dzieci podczas wykonywania przez nie Karty Pracy. Mamy zatem spójną całość i długotrwały efekt dydaktyczny, gdzie nauka języka obcego jest naturalnie zintegrowana z procesem nauczania przedszkolnego. Podczas szkolenia jako autorka i osoba prowadząca szkolenie szczegółowo omawiam każdą piosenkę i rymowankę, podając ogromną bazę pomysłów na integrację obu procesów dydaktycznych.

Serdecznie polecam i zapraszam,

Anna Rattenbury


bottom of page