top of page

RECEPTA NA SZKOLNY DRAMAT czyli jak bez stresu przygotować szkolną inscenizację i jak wykorzystać na lekcji elementy dramy i teatru

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do efektywnego wprowadzania elementów dramy i teatru w edukacji i zaprezentowanie możliwości tych form na każdym przedmiocie, nie tylko lekcji języka polskiego.

Nauczyciel po kursie będzie znał nowe metody aktywizujące, pozwalające uczniom lepiej zrozumieć i zapamiętać zagadnienia lekcyjne. Wybrane działania zostaną ze słuchaczami opracowane formą warsztatową. Za pomocą tej formy prowadzący udowodni słuchaczom, że wprowadzenie teatru i dramy na lekcję możliwe jest zarówno na przedmiotach humanistycznych (język polski, historia, WOS), a także ścisłych (biologia, fizyka, geografia). Uczestnik szkolenia oprócz konkretnych umiejętności, będzie miał możliwość poznania wpływu poszczególnych „gier i zabaw” na psychikę dziecka, jego pewność siebie i samoocenę.

W części warsztatowej zaprezentowane zostaną również metody pracy nad szkolnym przedstawieniem teatralnym – od zaadaptowania scenariusza i dopasowania do wymagań edukacyjnych i potrzeb grupy, poprzez jego wyreżyserowanie, do omówienia przedstawionych w nim zagadnień i problemów. Prowadzący z pomocą przygotowanych przez siebie scenariuszy teatralnych na różne „szkolne okazje” omówi i przećwiczy z uczestnikami warsztatów konkretne scenki teatralne. Nauczyciel po zakończeniu szkolenia będzie potrafił:

 • wprowadzać elementy teatru do swoich lekcji,

 • inspirować i pobudzać wyobraźnię uczniów metodą dramy,

 • bez stresu przygotować ciekawe i atrakcyjne przedstawienie teatralne.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają cztery scenariusze przedstawień teatralnych i będą mieć wiedzę jak te teksty w zgrabny i efektowny sposób zrealizować i dopasować do „młodych aktorów” i widzów.

 

Autorem szkolenia jest Michał Łukowicz – doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nauczyciel języka polskiego z doświadczeniem na każdym szczeblu edukacji, nagradzany reżyser filmowy i teatralny czynnie działający na Śląsku.

 

Szkolenie podzielone jest na trzy części, związane z trzema blokami tekstów jakie zostaną opracowane w ich trakcie:

 

BLOK I: Przedstawienia profilaktyczne:

 1. scenariusz dotyczący przemocy w internecie,

 2. scenariusz dotyczący przemocy fizycznej i psychicznej wśród uczniów,

 3. scenariusz dotyczący używek,

 4. scenariusz promujący pozytywne wartości życiowe.

 

BLOK II: Przedstawienia okazjonalne:

 1. scenariusz przedstawienia na „Dzień Rodziny”,

 2. scenariusz przedstawienia patriotycznego „Święto Konstytucji",

 3. scenariusz przedstawienie na zakończenie roku szkolnego,

 4. scenariusz poruszający problem ekologii.

 

BLOK III: Przedstawienia okazjonalne:

 1. scenariusz na „Dzień Nauczyciela”,

 2. scenariusz na święto patriotyczne („Narodowe Święto Niepodległości”),

 3. scenariusz przedstawienia na początek roku szkolnego,

 4. scenariusz przedstawienia świątecznego (Jasełka).

Please reload

bottom of page