Od nasionka do drzewa,
czyli jak wychować młodego człowieka
do wartościowego życia w społeczeństwie

​Szkolenie dedykowane jest Radom Pedagogicznym przede wszystkim szkół podstawowych i średnich różnego typu, ale z uwagi na fakt, iż dotyczy ono wartości uniwersalnych, mogą z niego skorzystać również przedszkola. Prowadzący w doskonały sposób łączy wykład z elementami warsztatowymi, dzięki czemu szkolenie jest dynamiczne i angażuje uczestnków. 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się: 

•    jak pokazać młodym ludziom, że kolektywna praca jest fajna,
a społeczeństwo to grupa ludzi, z którymi warto współpracować,
•    jak uświadomić młodego człowieka, że ma wpływ na rzeczywistość
i może zmieniać otaczający go świat 
•    jak wprowadzić na zajęcia treści uświadamiające czym jest państwo 
i jaką rolę odgrywa w życiu człowieka
•    jak wykształcić świadomego i odpowiedzialnego,
cieszącego się życiem i szanującego inność obywatela 
(wystrzegając się przy tym treści politycznych, nacjonalistycznych i „demotywujących”)

to szkolenie jest DLA CIEBIE!
 

Podstawowe zagadnienia tematyczne:

1. Wartości w życiu człowieka.

2. Pytania kluczowe dla wychowania do wartości.

3. Jak wychować dobrego obywatela?

4. Teatr pomocą w kształtowaniu postaw obywatelskich.

5. SZKOŁA - Nasza „Mała Ojczyzna”.

6. Jak wychować patriotę?

Opracownie zagadnienia jest odpowiedzią na wskazania polityki oświatowej na  rok szkolny 2019/2020: Wychowanie do wartosci przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

Adresaci: rady pedagogiczne przedszkoli i szkół różnego typu, nauczyciele i wychowawcy

czas trwania:  4 godziny dydaktyczne

Opracowanie tematu i prowadzenie: mgr Michał £ukowicz