top of page
dobedu_postawy obywatelskie.png

Od nasionka do drzewa,
czyli jak wychować młodego człowieka 

do wartościowego życia w społeczeństwie

Szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej oraz w wersji online👈

​Szkolenie dedykowane jest Nauczycielom oraz Radom Pedagogicznym przede wszystkim szkół podstawowych i średnich różnego typu, ale z uwagi na fakt, iż dotyczy ono wartości uniwersalnych, mogą z niego skorzystać również przedszkola.

Prowadzący w doskonały sposób łączy wykład z elementami warsztatowymi, dzięki czemu szkolenie jest dynamiczne i angażuje uczestnków. 

Jeśli chcesz się dowiedzieć: 
 

•    jak pokazać młodym ludziom, że kolektywna praca jest fajna, a społeczeństwo to grupa ludzi, z którymi warto współpracować

•    jak uświadomić młodego człowieka, że ma wpływ na rzeczywistość i może zmieniać otaczający go świat 

•    jak wprowadzić na zajęcia treści uświadamiające czym jest państwo i jaką rolę odgrywa w życiu człowieka

•    jak wykształcić świadomego i odpowiedzialnego, cieszącego się życiem i szanującego inność obywatela (wystrzegając się przy tym treści politycznych, nacjonalistycznych i „demotywujących”)

 

to szkolenie jest DLA CIEBIE!
 

Podstawowe zagadnienia tematyczne:

1. Wartości w życiu człowieka.

2. Pytania kluczowe dla wychowania do wartości.

3. Jak wychować dobrego obywatela?

4. Teatr pomocą w kształtowaniu postaw obywatelskich.

5. SZKOŁA - Nasza „Mała Ojczyzna”.

6. Jak wychować patriotę?

Adresaci: rady pedagogiczne przedszkoli i szkół różnego typu, nauczyciele i wychowawcy

czas trwania:  4 godziny dydaktyczne

Opracowanie tematu i prowadzenie: mgr Michał £ukowicz

Od nasionka do drzewa,
czyli jak wychować młodego człowieka do wartościowego życia w społeczeństwie 

 

WERSJA ONLINE

Dla kilkuosobowych rad pedagogicznych oraz dla indywidualnych osób zainteresowanych tematyką szkolenia najlepszym rozwiązaniem będzie wybór szkolenia w wersji online. Można je zamówić i odtworzyć w dowolnym momencie. Uczestnicy takiego szkolenia uzyskują zaświadczenia wydane przez nasz NODN. 

Kotwica 1

cena szkolenia online dla rady pedagogicznej: 299zł

(dla placówek publicznych faktura z odroczoną płatnością)

mail do zamówień: biuro.dobedu@gmail.com

cena szkolenia online
dla indywidualnego uczestnika: 35 zł

bottom of page