Wychowanie do wartosci przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

Szkolenie dedykowane jest Radom Pedagogicznym przede wszystkim szkół podstawowych i średnich różnego typu, ale z uwagi na fakt, iż dotyczy ono wartości uniwersalnych, mogą z niego skorzystać również przedszkola. Prowadzący w doskonały sposób łączy wykład z elementami warsztatowymi, dzięki czemu szkolenie jest dynamiczne i angażuje uczestnków.

Podstawowe zagadnienia tematyczne:
1. Wartości w życiu człowieka.
2. Pytania kluczowe dla wychowania do wartości.
3. Jak wychować dobrego obywatela?
4. Teatr pomocą w kształtowaniu postaw obywatelskich.
5. SZKOŁA - Nasza „Mała Ojczyzna”.
6. Jak wychować patriotę?

Opracowanie tematu i prowadzenie: mgr Michał £ukowicz

Please reload